Over de 'Cijfers inburgering en Nederlands leren'

Alle cijfers in de overzichten onder 'Cijfers inburgering en Nederlands leren' komen uit de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Dat is een databank waarmee Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, IN-Gent en Huis van het Nederlands Brussel hun klanten opvolgen. Deze gegevens worden binnen andere processen ook gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De cijfers bieden je onder andere inzicht in het aantal nieuwe inburgeraars, inburgeringsattesten, inburgeringscontracten en ondersteuning bij Nederlands leren. Maar weet dat de databank waaruit de cijfers komen, een werkinstrument is van honderden medewerkers in heel Vlaanderen en Brussel. De data is dan ook constant in beweging. Daarom maken we een momentopname. We publiceren vier keer per jaar een update.

De cijfers van het lopende jaar blijven echter steeds dynamisch. Bij een volgende update kunnen er daardoor kleine verschillen optreden bij de cijfers van het huidige jaar.

De verschillen tussen de agentschappen hebben ook te maken met verschillen in organisatie en de operationele gevolgen daarvan. Daarom kan je tendensen pas afleiden bij het interpreteren van de cijfers op lange termijn.

Heb je vragen over deze cijfers? Laat het dan zeker weten via ons contactformulier.