Talentcoaches in Genk

| Empowerment | Genk | Armoede | Vrije tijd

Talentcoach Genk

Het project Talentcoaches geeft Genkse kleuters extra kansen om hun talenten te ontwikkelen in de vrije tijd. Kleuters leren vrienden maken, oefenen hun Nederlands, ontdekken nieuwe talenten en voelen zich meer zelfzeker. Het project is al drie jaar actief en bereikte 28 gezinnen.

Caroline legt uit waarom ze kiezen voor vijfjarige kleuters: "De overstap naar het eerste leerjaar is een belangrijk scharnierpunt. Kinderen maken dan ook keuzes op vlak van vrije tijd. Een talentcoach begeleidt het kind én het gezin niet als hulpverlener, maar als vriend aan huis. De coach betrekt ook broers en zussen in ons verhaal.”

Gemotiveerde gezinnen

"In het begin wierven we gezinnen vooral via hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers van het OCMW. Maar soms durfden ze niet te weigeren en hadden ze geen intrinsieke motivatie. Daarom werven we nu ook via kleuterjuffen. De juf ziet en weet veel, ze heeft een band met het gezin. Zo ontdekken we ook verdoken kwetsbare gezinnen met een complexe thuisomgeving. Voor de start van het project praten we met beide ouders van het gezin: Hoe lang woon je in België? Zijn er eigenheden van het kind die we moeten kennen? Wat heeft het kind nodig? Aan de coach geven we alleen adresgegevens van het gezin door. We briefen zeker niet over alle problemen waarover de juf vertelde. De coach kan dan starten zonder vooroordelen. De gezonde nieuwsgierigheid tussen gezin en coach is ideaal om aan een vertrouwensband te werken.”

Enthousiaste coachen

Talentcoach Genk 2

“We vragen een serieus engagement van de coaches. Ze moeten zich per maand acht uur inzetten voor het gezin en dit minstens een jaar lang. We leggen uit dat de gezinnen rekenen op de coaches en dat ze een goede coach verdienen. Toch blijven we coaches te kort hebben. Daarom laten we ook geïnteresseerden toe die buiten Genk wonen.”

“Nieuwe coaches geven we vorming: Hoe kan je best omgaan met gezinnen in armoede? Wat zeg je beter niet? Wat zeg je wel? Hoe ondersteun je het best? Met rollenspelen oefenen ze dit. De organisatie TAO - Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting - gaf de eerste keer vorming. Nu geven we de vorming zelf en vullen we die aan met ervaringen van de voorbije trajecten. Tijdens het traject kunnen coaches rekenen op een groep supporters en mentoren. Ze stellen hen bijv. allerlei praktische vragen via het facebook platform: Wie kent er een leider bij de jeugdbeweging? Wie heeft nog voetbalschoenen die een tweede leven verdienen?”

Op maat

“We streven ernaar om de leefwereld van het kind en het gezin te verruimen. En dit op maat van het gezin. We hebben oog voor het verlagen van de drempels en werken stap voor stap. Alle stappen die het gezin neemt zijn belangrijk en die kunnen sterk variëren.”

Sterke match

"Soms zien we een sterke match tussen een coach en gezin. Een voorbeeld: Een nieuwkomersgezin met zes kinderen tussen drie en twaalf jaar was afkomstig uit Afghanistan. De coach kon alleen communiceren met de vader die een beetje Engels sprak. De coach bezocht het gezin samen met haar vijfjarig kindje. De twee kleuters zijn goede vriendjes geworden. Een ander kind van het gezin ging voor de eerste keer in zijn leven naar school, naar het vierde leerjaar. Hij liep soms zomaar uit de klas. We zorgden ervoor dat een student hem extra naschools begeleidde. Dat werkte. Dankzij de coach groeide er een netwerk rond het gezin, wat het gezin sterker maakte.”

“In een ander gezin waren de ouders net gescheiden en was er veel ruzie. De coach slaagde erin om zowel bij mama als bij papa de kinderen te begeleiden. Ze leerde de ouders om rustig met elkaar om te gaan. Het was mooi om te zien hoe het gezin, de kinderen en beide ouders, vorige maand deelnamen aan onze activiteit samen brood bakken.” 

Helden

“De gezinnen dragen hun coaches op handen. Dat blijkt duidelijk uit het filmpje van een bezoek thuis bij een gezin. De kinderen noemen de coach een heldin, een vriendin van mama en papa. Samen hebben ze een heel proces doorlopen en oplossingen gezocht.”

Meer info: www.genk.be/talentcoaches