Vlaams afsprakenkader NT2

Anderstaligen kunnen in Vlaanderen lessen Nederlands Tweede taal (NT2) volgen bij verschillende organisaties. De taakverdeling tussen de verschillende organisaties die bij het NT2-aanbod betrokken zijn, is beschreven in het afsprakenkader NT2. De taakafspraken tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, Werk en Inburgering houdt volgende aspecten in:

  • de organisatie en afstemming van het opleidingsaanbod;
  • de oriëntering, niveaubepaling en leertrajecten van cursisten;
  • de attestering van taalkennis Nederlands en de wederzijds erkenning van de studiebewijzen;
  • de samenwerking op het vlak van NT2 tussen de Centra voor Basiseducatie (CBE), de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), de Universitaire Talencentra (UTC), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra Vlaanderen en de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel.

Download het pdf bestandVlaams afsprakenkader NT2 (462 kB).