De vijf sleutels voor een succesvol integratiebeleid

Hoe vergroot je de kans dat jouw lokaal integratiebeleid het verschil maakt voor alle inwoners van je gemeente? Door aandacht te besteden aan deze vijf sleutels tot succes.

1. Neem je regierol op

Als lokaal bestuur ben je de spil van het lokale integratiebeleid. Welke organisaties en inwoners, met en zonder buitenlandse herkomst, kan je hierbij betrekken? Breng dit in kaart en werk met hen samen.

2. Ken de realiteit en betrek je inwoners

Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen er in jouw gemeente? Hoe gaan je diensten om met diversiteit? En hoe kan je anderstalige inwoners bevragen? Met ons draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit krijg je een klare kijk op deze zaken en stippel je een beleid uit op maat van jouw gemeente.

3. Creëer een draagvlak

Zorg ervoor dat de verschillende diensten binnen je gemeente het beleid mee ondersteunen. Betrek je ambtenaren, zorg ervoor dat ze mee zijn en blijf hiervoor aandacht hebben. Onze consulenten adviseren je graag over hoe je dit aanpakt.

4. Maak werk van taal

Taal verbindt mensen. Nederlands leren is belangrijk. Voorzie oefenkansen en werk een coherent taalbeleid uit.

5. Voer een algemeen beleid met specifieke maatregelen

Streef naar een algemeen beleid dat gelijke toegang en gelijke kansen garandeert voor al je inwoners, inclusief personen van buitenlandse herkomst. Dit betekent ook dat je als lokaal bestuur soms nog specifieke maatregelen moet nemen die enkel gericht zijn naar personen van buitenlandse herkomst. Oefenkansen Nederlands creëren is bijvoorbeeld een actie die enkel gericht is naar je anderstalige inwoners.