Vormingen

Vorming

Om je te ondersteunen bij het integratiebeleid in je gemeente en/of organisatie bieden wij verschillende vormingen aan. Je kan kiezen voor een vorming in open aanbod of voor een vorming op maat van jouw gemeente of organisatie.
 

DiversiteitToegankelijk communicerenVreemdelingenrecht en internationaal familierechtSociaal tolkOp maat 

 
Diversiteit

 • Tien tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in je sportclub
  Deze interactieve sessie sensibiliseert en ondersteunt trainers en bestuurders van lokale sportclubs rond diversiteit. De sessie is opgebouwd uit tien topics met hieraan gekoppeld telkens een tip. Om de vorming optimaal voor te bereiden voeren we vooraf een gesprek met de sportfunctionaris.
   
 • Omgaan met diversiteit
  Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je eigen doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer ik een drempelvrij selectie- en wervingsbeleid? Hoe kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering in mijn organisatie?
   
 • Kennismaking met inburgering
  Anderstalige nieuwkomers volgen een (soms verplicht) inburgeringstraject. Om hen als medewerker van een gemeente goed te kunnen doorverwijzen, is het nuttig om te weten hoe zo’n traject eruitziet.

Toegankelijk communiceren met anderstaligen

 • Duidelijke mondelinge taal
  Hoe praat je met iemand die nog niet voldoende Nederlands kent? Gebruik laagdrempelig Nederlands in gesprekken met anderstaligen! Dat bevordert niet alleen een vlotte communicatie, zo bied je anderstaligen meteen ook een oefenkans Nederlands! Je krijgt tips om duidelijke taal toe passen bij de verschillende taalniveaus Nederlands. Daarnaast ontdek je hoe volwassenen een tweede taal leren en wat hierbij de uitdagingen zijn. Dankzij je kennis over de verschillende taalniveaus zal je in de praktijk sneller herkennen hoe en wanneer je duidelijke taal gebruikt.
   
 • Duidelijke schriftelijke taal
  Schrijf je regelmatig teksten voor een breed publiek? Wil je duidelijke en leesvriendelijke documenten opstellen? Leer documenten om te zetten in duidelijke en eenvoudige taal, zonder dat de teksten simplistisch worden. Daarnaast ontdek je hoe volwassenen een tweede taal leren en wat hierbij de uitdagingen zijn. Je krijgt tips en tools om duidelijke taal te gebruiken in brieven, vacatures, formulieren, brochures, nieuwsbrieven, webteksten, e-mails ...
   
 • Doeltreffend communiceren met communicatiewaaier
  Welke manieren zijn er om taaldrempels weg te werken en communicatiemiddelen in te zetten? Om een vlotte communicatie te bevorderen, kan je heel wat taalhulpmiddelen gebruiken! Duidelijke taal, vertaalapps, meertalige websites, telefoon- en videotolken … Aan de hand van praktische oefeningen verken je de waaier aan taalhulpmiddelen. Hoe kies je dan het juiste taalhulpmiddel op maat van jouw situatie en jouw gesprekspartner? Daar helpt een beslismodel (op maat)je bij. Maak alvast kennis met de communicatiewaaier en het beslismodel.
   
 • Taaliconen
  Organiseer je vrijetijdsactiviteiten voor het grote publiek? Met taaliconen stel je je aanbod open voor anderstaligen die Nederlands leren. Zo bereik je niet alleen een ruimere doelgroep, je stelt je met een herkenbaar kwaliteitslabel ook op als oefenkans Nederlands. Meer info over taaliconen.

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

 • Basisvorming verblijfsrecht
  Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.
   
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
  Hoe verkrijg je een beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?
   
 • Internationaal familierecht
  Welke basisbeginselen zijn van toepassing op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding en afstamming?
   
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingenrecht
  Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.
   
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander
  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.
   
 • Belgische nationaliteitswetgeving
  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven?
   
 • Tewerkstelling van vreemdelingen
  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?
   
 • Verblijf burgers van de Unie
  Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?
   

Opleiding en certificaat sociaal tolk

Onze dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen biedt je een begeleidings- en opleidingstraject en een certificeringsproef.

Opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk

Vormingen op maat

Wij geven ook vormingen over deze thema’s op maat van je bestuur of organisatie.

Meer info over vormingen rond diversiteit? Contacteer ons:

Meer informatie over vormingen Vreemdelingenrecht of Internationaal Familierecht? Contacteer onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht.