Waarom werk maken van een integratiebeleid?

waarom inburgering

Diversiteit heeft een impact op de samenleving en je dienstverlening

In de grote steden en de gekende migratiegemeenten, maar ook in de kleinere steden en gemeenten is diversiteit een feit. Dat heeft een impact op de gemeentelijke dienstverlening en hoe we samenleven. Als lokaal bestuur heb je er alle belang bij om hierop in te spelen. Hoe? Door knelpunten te detecteren, prioriteiten te bepalen en een inclusieve aanpak te stimuleren.

De gevolgen van migratie kunnen gestuurd worden

Wie een beleid voert, kan sturen. Dat geldt ook voor de gevolgen van migratie. Een integratiebeleid houdt in dat je met je partners uitdagingen benoemt en oplossingen uitwerkt, samen met de burger.

Iedereen moet zich thuis voelen

De kern van integratie is dat iedereen zich in jouw gemeente of stad thuis voelt, nieuwkomers én mensen die hier al langer wonen. Die twee met elkaar verbinden, burgers het gevoel geven dat ze erbij horen en actief burgerschap creëren, daar willen we samen met jou aan werken.
 

Samen streven we voor alle burgers naar:

  • Gelijke toegang tot democratische rechten, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en burgerschap.
  • Zelfredzaamheid: iedereen kan zijn mogelijkheden benutten en een beroep doen op zijn rechten.
  • Vertrouwen en wederkerigheid tussen de verschillende gemeenschappen in de gemeente.
  • Het gevoel om erbij te horen: burgers kunnen meeschrijven aan het verhaal van hun gemeente.

Vraag ondersteuning van experts

Wij kunnen lokale besturen inspireren, informeren en op weg helpen. Onze expertise steunt niet alleen op cijfers, we hebben ook heel wat terreinervaring. De kracht van onze ondersteuning ligt in het feit dat voor ons geen enkele vraag een taboe is en we elke case met een frisse blik bekijken. Wat werkt in de ene gemeente, werkt niet in de andere.

Maak een afspraak

Zin om ermee aan de slag te gaan of alvast te pingpongen over jouw lokale ambities? Dan zitten we graag met jou persoonlijk samen. Wij kijken ernaar uit om alle Vlaamse lokale besturen te ondersteunen bij hun integratiebeleid. Sterker nog: we willen graag onze wederzijdse engagementen verankeren in een duurzame samenwerkingsovereenkomst. Zo kunnen we samen een langetermijnvisie uitbouwen.