Op bezoek bij levensbeschouwingen in Limburg

  • 23 mei 2018

Achtste editie

Op bezoek gaan bij een Turkse moskee of katholieke kerk in je buurt. Meedoen met een stiltemeditatie van verschillende levensbeschouwingen. In debat gaan over belangrijke levensvragen in het huisvandeMens. Het kon allemaal tijdens de achtste editie van de Open Gebedshuizendag op 6 mei.

Verbondenheid

In Bilzen bracht een treintje de bezoekers naar de verschillende gebedshuizen: een Marokkaanse moskee, twee Turkse moskeeën, een katholieke en evangelische kerk en het huisvandeMens. Eén van de deelnemers, Johan, vertelde: “Vandaag heb ik geleerd dat religie mensen bindt, omdat er  gemeenschappelijke waarden zijn. Zelf ben ik cultureel christen. Geloof neemt op dit moment in mijn leven geen grote plek in. Maar dat kan veranderen. Ik vind het wel belangrijk om vragen te stellen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe? Religie kan helpen bij het zoeken naar antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat religie en spiritualiteit de samenleving mooier maken.“

In Hasselt was er een begeleide wandeling langs drie gebedshuizen. Een twintigtal enthousiastelingen waren van de partij en kregen uitleg over de verschillende levensbeschouwingen. “Religie verbindt” zei een dame die tot de Bahai behoort. “Wij, de Bahai van Hasselt, geloven in de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. Bij de volgende editie willen ook wij graag ook onze deuren openen en mensen informeren over onze religie.”

De verschillende religies van Heusden-Zolder organiseerden samen een gezamenlijk ontbijt voor 150 personen. Tijdens de bezinning, met teksten uit diverse geschriften, lag de focus op de gedeelde waarden: liefde, medeleven, tolerantie en vergiffenis. Daarna was er een begeleid bezoek aan de nabij gelegen hulporganisatie, de Sint-Vincentiusvereniging, om de maatschappelijke rol van religies te benadrukken.

Beter samen leven

Bayram Saatci, consulent integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering, stelt vast dat het evenement lokaal heel wat in beweging zet: “Afgevaardigden van de levensbeschouwingen vergaderen regelmatig in interreligieuze werkgroepen doorheen het jaar. Ze gaan in dialoog, ze bezoeken elkaars religieuze feesten, ze werken een aanbod uit voor scholen over geloven, ze organiseren interreligieuze activiteiten… Op de Open Gebedshuizendag zien we hiervan mooie voorbeelden: de stiltemeditatie in Hasselt , het panelgesprek in Maaseik. Door met elkaar te praten – in plaats van over elkaar - gaan we beter samen leven en meer respect hebben voor elkaar.“

Ook in andere regio’s

Niet alleen in Limburg zet het Agentschap Integratie en Inburgering zich in voor een beter samenleven tussen levensbeschouwingen. Ook in andere regio’s is er aandacht voor de interreligieuze dialoog. Zo organiseert het Agentschap in Oost-Vlaanderen dialoogavonden en ontmoetingen tussen levensbeschouwingen, in samenwerking met Vormingplus, Orbit en de lokale besturen. Samen met de lokale besturen werken consulenten integratie ook mee aan de opleiding van moskeegidsen.