Open Gebedshuizendag

open gebedshuizendag

Op bezoek bij levensbeschouwingen

Vlaanderen is niet alleen multicultureel, maar ook multireligieus. Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de gebedshuizen en de Limburgse lokale besturen jaarlijks een Open Gebedshuizendag.

Maak kennis met vijf levensbeschouwingen in Limburg!

In 2021 stellen de Limburgse (gebeds)huizen hun deuren open voor onze camera. Ga mee langs bij de rooms-katholieke kerk, de soennitische islam, het vrijzinnig humanisme, het sikhisme en de Grieks-orthodoxe kerk. Ontdek wat geloof voor hen betekent en hoe ze hun levensbeschouwing beleven.

Programma 2021

Omwille van de coronamaatregelen organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering in 2021 een digitaal programma tijdens het weekend van 28-30 mei. Ben jij benieuwd welke misvattingen er bestaan over religie? Botsen religies bijvoorbeeld met wetenschappen? We nodigen twee razend interessante sprekers uit die hun visie op de interlevenschouwelijke dialoog geven! Op zondag kan je virtueel kennismaken met enkele (gebeds)huizen.

Iedereen die interesse heeft, kan gratis deelnemen.

Vrijdag 28 mei om 19 uur: webinar met Khalid Benhaddou

Welke rol kan de islam spelen in het creëren van interlevensbeschouwelijke dialoog?

Khalid BenhaddouTijdens deze webinar gaat Khalid Benhaddou dieper in op de rol die de islam kan spelen in het creëren van de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Khalid Benhaddou is hoofdimam van de El Fath moskee in Gent, moslimtheoloog en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams (PVI). Als imam zet hij zich in voor een harmonieuze samenleving en voor samenwerking over religieuze en sociale grenzen heen. 

Zaterdag 29 mei om 19 uur: webinar met Jonas Slaats

Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus

Jonas SlaatsOver religie bestaan er heel wat veronderstellingen die we dagelijks zien in krantenopinies, politieke debatten en het onderwijs. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Jonas bespreekt de belangrijkste misvattingen over religie en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. 

Jonas Slaats is schrijver en theoloog. Hij bevindt zich op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven.

Zondag 30 mei: (digitale) kennismaking met (gebeds)huizen & lokale initiatieven in Limburg

Open Gebedshuizendag organiseren we dit jaar iets anders dan gewoonlijk. Er zijn verschillende initiatieven:

  • Ga op virtuele tour doorheen de gebedshuizen van Genk via www.genk.be/gebedshuizen.
  • Vanaf 30 mei kan je hier digitaal kennismaken met enkele levensbeschouwelijke organisaties. In een filmpje stellen ze zichzelf en hun (gebeds)huis voor!

Meer info

Bayram Saatci
consulent integratie
02 701 70 57 
bayram.saatci@integratie-inburgering.be

Vorige edities

Over de Open Gebedshuizendag van 2019 in Houthalen maakte TVL een mooie reportage.