O bon

Bon jest brukselskim biurem integracyjnym. Przyjmuje osoby obcego pochodzenia, które mają minimalny, trzymiesięczny status pobytu. Nowoprzybyli, ale także osoby innego pochodzenia, które od dawna mieszkają w Brukseli, mogą udać się do bon na bezpłatny program integracyjny.

bon dostarcza jasnych i prawidłowych informacji na temat życia, pracy i mieszkania w Belgii i Brukseli, ale także o tym, co według prawa jest dozwolone i wymagane. Te kursy bon oferuje w ponad 20 językach kontaktowych. Ponadto bon ściśle współpracuje z Huis van het Nederlands w Brukseli, aby nauczyć obywateli w przyjemny sposób języka niderlandzkiego. Uczestnicy otrzymują indywidualne prowadzenie i warsztaty z myślą o przyszłości dotyczące pracy, szkoleń i uczestnictwa w życiu społecznym.

Mile widziane są również osoby niepełnoletnie. Współpracujemy z różnymi partnerami w celu zaprezentowania obcojęzycznym małoletnim społeczno-kulturalnych aktywności.

 

Agentschap Integratie en Inburgering (Agencja Integracyjna)

Od 1 stycznia 2015 r. bon należy do Agencji Integracji, która wspiera flamandzką politykę integracyjną. Znajdziesz w Agencji wszystkie usługi integracyjne, tłumaczenia środowiskowe i tłumaczenia dokumentów (z wyjątkiem usług w miastach Gandawa i Antwerpia). Więcej informacji: www.integratie-inburgering.be.