Privacy: uitwisseling van persoonsgegevens inburgering

Privacy

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt met een cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering. In de Kruispuntbank beheren we de persoonsgegevens van de inburgeraars. We wisselen die gegevens elektronisch uit met verschillende partners.

Met wie wisselen we persoonsgegevens uit?

 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
 • OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn).
  Zie ook: pdf bestandSamenwerkingsprocotol OCMW (1.07 MB)
 • VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
 • Organisaties die lessen Nederlands (NT2) aanbieden

We respecteren daarbij strikte privacyregels.

Wat zijn de privacyregels?

Wat zijn de privacyregels precies? Wat wisselen we uit met welke partner?
» Lees het gedetailleerde overzicht van machtigingen

Waarom wisselen we die gegevens uit?

Om het profiel van onze klanten goed in beeld te brengen. Enkel zo kunnen we hen goed begeleiden: in hun inburgeringstraject, hun opleiding Nederlands of hun inschrijving in een school.

Welke gegevens beheren we zoal?

 • Adres- en andere contactgegevens
 • De educatieve loopbaan
 • Werkervaring en werksituatie
 • Familiegegevens
 • Socioculturele gegevens
 • De NT2-loopbaan
 • Het inburgeringstraject
 • De inschrijving in het leerplichtonderwijs (voor minderjarigen)
 • Eventuele OCMW- of RVA-uitkering
 • (Kandidaat-) Sociaal huurder of niet
 • Opleidingen bij VDAB