Taalhulpen als aanvulling op het aanbod sociaal tolken?

  • 22 april 2020

Kunnen we naast onze gecertificeerde sociaal tolken een aanvullend aanbod van taalhulpen inzetten? En zo ja, hoe? Dat onderzochten we in samenwerking met enkele partners. De eerste resultaten kan je lezen in het eindrapport. Momenteel loopt er nog een vervolgonderzoek.

Het Agentschap Integratie en Inburgering blijft druk in de weer met het opleiden en certificeren van sociaal tolken. En met succes: in 2015 slaagde nog slechts 28 procent van de kandidaten die de certificeringsproef sociaal tolken aflegde. Na de herziening van het opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken eind 2017, steeg het slaagpercentage over 42% tot 51% in december 2019. We hebben nu 500 gecertificeerde sociaal tolken in iets meer dan 40 talen. En toch: dit blijkt niet te volstaan en meer rek op personeelsinzet is er niet.

Pascal Rillof (diensthoofd certificering sociaal tolken en vertalen): “Niet alle sociaal tolken blijven aan de slag als tolk. Het valt immers niet altijd mee om zelfstandige te zijn in een al bij al onzeker beroep. Sommige gecertificeerde sociaal tolken werken als vrijwilliger, en ook die activiteit kent zijn limieten. Bovendien stijgt de vraag naar tolken voor meer talen sinds 2015 alleen maar verder.”

Aanvullend aanbod van taalhulpen

In de partnersteden Genk, Geraardsbergen, Leuven en Mechelen onderzochten we of er een aanvullend aanbod van taalhulpen mogelijk is. En ook: hoe een opleiding er voor hen kan uitzien. Taalhulpen zijn niet-gecertificeerde vrijwillige communicatie-ondersteuners die een korte opleiding kregen. Het onderzoek liep af op 1 februari 2020, en was mogelijk dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse Regering. De eerste resultaten lees je in het eindrapport of in de samenvatting ervan.

Vervolgonderzoek

Momenteel loopt er tot september 2020 een vervolgonderzoek, gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen. De resultaten uit het eerste onderzoek, zoals een concrete werkhypothese van het profiel van de taalhulp, worden daarin verder uitgespit. We werken daarbij samen met Stad Kortrijk en enkele omliggende gemeenten. Het project past in een ruimer Interregproject. De resultaten daarvan zullen bekend zijn op 31 december 2020.

Pascal: “We gaan niet over één nacht ijs, ondanks de druk, die overigens begrijpelijk is. Degelijk en gedetailleerd praktijkonderzoek vergt nu eenmaal tijd, want we testen een korte opleiding uit, stellen die telkens bij en observeren en analyseren de prestaties van de kandidaat-taalhulpen in de praktijk. We werken daartoe ook samen met dienstverleners. We willen een goede risico-inschatting maken, want we geloven niet dat slechte oplossingen, ook echte oplossingen zijn."