Voor wie?

Het Agentschap Integratie en Inburgering

Inburgering voor volwassenen

Voor info over inburgering voor volwassenen kan je terecht op vreemdelingenrecht.be. Dit is een thematische website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Je vindt er een handig en steeds accuraat overzicht van wie recht heeft op een inburgeringstraject, wie verplicht is een inburgeringstraject te volgen en wie vrijgesteld is van deze verplichting.

Noot: Inburgering voor minderjarigen

Via de school

De inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers gebeurt niet via een inburgeringstraject, maar door school te lopen. Net zoals voor hun leeftijdsgenoten, geldt voor minderjarige anderstalige nieuwkomers het recht op onderwijs en de leerplicht.

Veel scholen organiseren onthaalonderwijs dat tot doel heeft hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren. Voor het basisonderwijs gebeurt dat via de reguliere klaspraktijk. Voor het secundair onderwijs is dat via de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Toeleiding

Het Agentschap Integratie en Inburgering verzorgt de toeleiding van minderjarige anderstalige nieuwkomers naar een geschikte school of naar het onthaalonderwijs. Als het nodig is, worden ze ook begeleid naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De gemeente informeert hen over het socioculturele aanbod in de gemeente. Denk aan verenigingen, sportieve en culturele activiteiten, jeugdvoorzieningen.

AMIF-projecten

Centrale begeleiding van 15-19-jarige nieuwkomers

Een tijdelijk project (tot augustus 2020) voor 15-19-jarige nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. Meer info over het project.

Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

Een tijdelijk project  (tot augustus 2020) voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. Meer info over het project.