Vierde pijler

Vier pijlers van inburgering

Het doel van Inburgering is om mensen die naar België migreren, zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het huidige inburgeringstraject bestaat uit drie pijlers:

 1. lessen Nederlands;
 2. maatschappelijke oriëntatie;
 3. en trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...).

Daar komt nu een vierde pijler bij. De inburgeraar krijgt een bijkomend traject op maat om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te versterken.

Bijvoorbeeld: een buddyproject; een stage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur; toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk; taalstages; een kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking.

Ondersteuning lokale besturen en organisaties

Wat kunnen wij voor jou betekenen als lokaal bestuur of organisatie in het kader van de vierde pijler?

Consulenten integratie en trajectbegeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunen je in de verschillende fases: van projectaanvraag tot uitvoering op het terrein.

 • We adviseren je bij de uitwerking van een idee of de projectaanvraag.
 • We maken samen een omgevingsanalyse om de potentiële en broodnodige partners en samenwerkingsverbanden in kaart te brengen.
 • We leveren cijfermateriaal aan over de diversiteit en inburgeraars in jouw gemeente.
 • We ondersteunen je bij het opzetten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 • We hebben een zicht op goede praktijken die jou kunnen inspireren.
 • We adviseren bij de lokale vertaling van goede praktijken en het organiseren van nieuwe initiatieven.
 • We geven vormingen over duidelijke taal, omgaan met diversiteit, diversiteit op de werkvloer, opstarten van oefenkansen…
 • Onze trajectbegeleiders werken nauw samen en stemmen af met de lokale partners om het trajectonderdeel vierde pijler op maat van de noden van de inburgeraar uit te tekenen.
 • We maken de inburgeraars mee warm voor de lokale projecten en leiden hen toe.
 • We brengen onze expertise in over noden en knelpunten die anderstalige nieuwkomers ervaren (bijvoorbeeld taaltoegankelijke projecten).
 • We staan mee in voor de communicatie- en informatiedoorstroom naar de lokale besturen over inburgeraars die bij ons in traject zijn.
 • ...

Meer info en ondersteuning op maat

Contacteer de lokale coördinator voor jouw regio:

Voor algemene info: dirk.decock@integratie-inburgering.be

26 lokale proefprojecten rond sociale netwerking en participatie binnen inburgering

oproep-megafoon.jpgDe Vlaamse overheid publiceerde in 2020 een oproep voor proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Dat deed ze in het kader van de zogenaamde vierde pijler van het inburgeringsbeleid. Binnen die vierde pijler wordt er ingezet op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Dat gaat over een bijkomend traject van 40 uur. Dat kan via deelname aan:

 • een buddyproject,
 • een kennismakingsstage bij een bedrijf vereniging, organisatie of lokaal bestuur,
 • een toeleidingstraject naar vrijwilligerswerk,
 • een alternatief zoals een taalstage of een kennismakingstraject in een cultuur-, jeugd- of sportvereniging.

In december 2020 werden er 26 projecten geselecteerd uit de vele inzendingen. De proefprojecten gingen van start op 1 januari 2021 en lopen tot en met juni 2022.

Draaiboek buddyprojecten nieuwkomers
Buddyprojecten

 

Een buddy maakt nieuwkomers wegwijs in de samenleving, laat hen Nederlands oefenen en helpt hen een netwerk op te bouwen. Wil je als organisatie een buddyproject opzetten of bijsturen? Dan vind je hier heel wat ideeën!

Ondersteuning

Hulp nodig bij de opstart van jouw buddywerking? Of om jouw buddy's en coaches te begeleiden?

 

Hoe het draaiboek raadplegen?

Het draaiboek buddyprojecten nieuwkomers is een pdf-document met tal van links. Door te klikken op de inhoudspagina spring je snel naar de informatie die jij wenst. In de tekst zijn er links naar nuttige websites of kan je doorklikken naar een andere plaats in het document. Als de links niet werken op jouw systeem, kan je het document best openen in de Acrobat Reader.

Taalstage

Tijdens een taalstage krijgen inburgeraars de kans om mee te draaien als vrijwilliger in een organisatie. Op die manier oefenen ze de taal en leren ze de maatschappij kennen. Een taalstage is een voorbeeld van een traject op maat van de inburgeraar om zijn/haar  sociaal netwerk en participatie te versterken.

Wil je taalstages aanbieden binnen je organisatie? Wij zetten je op weg!