Participatiemethodieken om burgers te betrekken

De participatieladder

De manier waarop bewoners betrokken worden bij het beleid, kent veel gradaties. De participatieladder is een handig instrument om per participatieproces de intensiteit van de wederzijdse betrokkenheid tussen bewoners en bestuur aan te tonen.

Online platform 'Leuven maakt het mee'

'Leuven maakt het mee' is een online participatieplatform van stad Leuven. Dit online ideeënplatform heeft als doel om zo veel mogelijk mensen te laten nadenken over de toekomst van Leuven. Inwoners kunnen ideeën delen en iedereen die wil, kan het debat online volgen. Dit is een gebruiksklaar platform voor lokale besturen aangeboden door CitizenLab

45 methodieken voor lokale beleidsparticipatie

Je vindt een overzicht met meerdere methodieken in de VVSG-publicatie '45 methodieken voor lokale beleidsparticipatie, ook voor kwetsbare burgers!'. 

Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit

In het 'draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit' van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je verschillende methodieken onder het hoofdstuk 'praktijkgericht onderzoek - methodes’ .