Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceert een databank met ideeën om polarisering aan te pakken

  • 25 februari 2019
Databank ABB

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?

Inspiratiedatabank

Om een antwoord te bieden op bovenstaande vragen ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een digitale databank. Hierin krijgen inspirerende projecten, methodieken of interventies een plaats die binnen de wijk of buurt (actief) polarisering bestrijden en/of de sociale samenhang versterken. Het is een dynamische databank: lokale besturen kunnen ook zelf interessante praktijkvoorbeelden doorgeven via het contactformulier. De databank maakt deel uit van het actieplan tegen gewelddadige polarisering en radicalisering. Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte mee aan de realisatie ervan.

Studiedag

Op 26 maart 2019 stellen ze de digitale databank voor tijdens een studiedag in Kazerne Dossin te Mechelen. Ze leggen er het gebruik van de databank uit aan het brede publiek en lichten enkele goede praktijken toe.

Zo zal Rachid Habchi van de Nederlandse politie spreken over de Bondgenotenmethodiek. De stad Utrecht hanteert deze methodiek reeds meer dan tien jaar en deze rollen ze nu uit in heel Nederland. Er zijn ook twee interactieve workshops. De eerste workshop zal projecten uit de databank bespreken die inzetten op buurt- of wijkniveau. De tweede workshop gaat over inzet bij jongeren.

Ze starten om 12 uur en eindigen met een afsluitende drink om 16 uur.