ERK-berg: hoe verloopt een traject Nederlands leren?

ERK

ERK-berg

De ERK-berg geeft een duidelijk beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt binnen de verschillende scholen. Met behulp van de ERK-berg kan je je eigen taalniveau of dat van je cliënt inschatten: je ziet wat een NT2-cursist kan per niveau. De ene zijde gaat over de mondelinge vaardigheden, de andere over de schriftelijke vaardigheden. 

pdf bestandERK-berg: verloop traject 'Nederlands leren' (1.26 MB)

Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Wat kan een cursist die niveau 2.3 heeft behaald? Wat betekent A1?

Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot bijna-moedertaalspreker. Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:

  • Taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
  • Taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen?

 

De ERK-berg is een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering samen met Atlas, In-Gent en het Huis van het Nederlands Brussel.