Publicaties

publicaties

Omgaan met diversiteitToegankelijk communiceren met anderstaligenJuridischSociaal tolken en vertalenAlgemeen

 

Omgaan met diversiteit

koloniale-verwijzingen-thumb

Handreiking 'Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte'
Deze publicatie stelt lokale besturen in staat om samen met inwoners en belanghebbenden een aanpak uit te stippelen voor standbeelden, straatnamen,... die verwijzen naar de koloniale periode.

jonge-nieuwkomers-thumb

Brochure 'Vrije tijd, ook voor jonge nieuwkomers?'
Werk jij mee aan het vrijetijds- of diversiteitsbeleid in je gemeente? Ontdek hoe je jonge nieuwkomers toeleidt naar vrijetijdsactiviteiten! 13 projecten vertellen hun aanpak, we geven concrete adviezen voor lokale besturen en er staan heel wat tips in om aan de slag te gaan.

Draaiboek buddyprojecten thumbnail

Draaiboek 'Buddyprojecten nieuwkomers'
Wil je als organisatie een buddyproject opzetten of bijsturen? Dan vind je hier heel wat ideeën en bruikbare tools!

taalstage

Brochure 'Taalstage'
Tijdens een taalstage krijgen inburgeraars de kans om mee te draaien als vrijwilliger in een organisatie. Wil je taalstages aanbieden binnen je organisatie? Zoek je inspiratie om in te zetten op de vierde pijler? Wij zetten je op weg!

GG_thumb

Brochure 'Slecht slapen, piekeren en stress?'
Deze brochure biedt een eerste hulp voor mensen met een migratieachtergrond, die negatieve gevoelens en stress ervaren. Beschikbaar in 9 talen: Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Pashtu, Roemeens en Russisch.

tijdslijn-thumbnail

Tijdslijn 'De Belgische migratiegeschiedenis'
In deze tijdslijn duiden we de mijlpalen van de Belgische migratiegeschiedenis, die een grote invloed heeft op onze huidige diverse samenleving. De kennis van dat verleden is een waardevolle bron voor het hedendaagse integratiebeleid.

financiering-thumbnail

Brochure 'Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid'
Op zoek naar financiering voor een integratieproject? We geven je een actueel overzicht van verschillende subsidiemogelijkheden en -kanalen. Je vindt er ook tips om een aanvraagdossier op te stellen.

infodossier-levensbeschouwelijk.jpg

Infodossier 'Organisatie levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen'
Deze brochure ondersteunt de lokale besturen bij het nemen van initiatieven en het opzetten van acties naar hun lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen en verenigingen. Je vindt er tips en goede praktijken over hoe de coronamaatregelen toegepast kunnen worden tijdens levensbeschouwelijke feesten.

begraven-vlaanderen-thumb

Brochure 'Begraven in Vlaanderen'
De brochure ‘Begraven in Vlaanderen’ biedt inspiratie voor lokale besturen om aandacht te hebben voor diverse culturele en levensbeschouwelijke noden, op het vlak van begrafenisrituelen en herdenkingsnoden.

Draaiboek 'Bijt in je vrije tijd – amuseer je in het Nederlands'

Draaiboek 'Bijt in je vrije tijd: Amuseer je in het Nederlands'
Zorg ervoor dat volwassenen die Nederlands leren kennis maken met de activiteiten van verenigingen en organisaties in je regio. Het is een ideale oefenkans. Laat je inspireren door de ervaringen van vzw De Rand.

Boek ‘Bouwen aan diversiteit: inspiratie voor lokaal integratiebeleid’

Boek ‘Bouwen aan diversiteit: inspiratie voor lokaal integratiebeleid’
Hoe kan je als lokaal bestuur een integratiebeleid vormgeven? We bieden inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe je je regierol opneemt, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Thumbnail CSZ

Reflectietool 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg’
Met deze tool kan je in kaart brengen hoe ver je organisatie staat op het vlak van cultuursensitieve zorg, bepalen wat de volgende stap is en ontdekken welke ondersteuning en instrumenten er bestaan.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie'
Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties omgaan met de groeiende diversiteit in hun cliëntenbestand? Een boek vol inspirerende praktijkvoorbeelden, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO) en Politeia.

Net-werk

Draaiboek 'Net-werk’
In de gemeentes Aartselaar en Borsbeek en in de stad Mortsel liep er een mentorproject, waarbij vrijwillige mentors anderstalige werkzoekenden hielpen in hun zoektocht naar werk. In dit draaiboek vind je tips waarmee je als lokaal bestuur aan de slag kan.

Brochure ‘Diversiteit in je beleid: 10 integratievragen'

Brochure ‘Diversiteit in je beleid: 10 integratievragen'
Hoe pak je vragen aan rond diversiteit die leven in je gemeente? Lees onze concrete tips en praktijkvoorbeelden.

Brochure met tips rond diversiteit in het onderwijs

Brochure 'Aan de slag met diversiteit op school'
Inspirerende tips rond ouderbetrokkenheid, onthaalbeleid, omgaan met meertaligheid en communiceren met anderstalige ouders.

Draaiboek ‘Inburgeringsceremonie’

Draaiboek ‘Inburgeringsceremonie’
Wil je inburgeraars die hun attest behaalden in de bloemetjes zetten als bedanking voor hun inspanningen? Wil je hen tegelijkertijd stimuleren en ondersteunen om zich verder in te zetten voor je gemeente/stad? Dan is een inburgeringsceremonie een goede start!

Draaiboek ‘Omgevingsanalyse lokale diversiteit’

Draaiboek ‘Omgevingsanalyse lokale diversiteit’
Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen in jouw gemeente? Hoe gaan je diensten om met de aanwezige diversiteit? En hoe kan je anderstalige inwoners bevragen?

Publicatie ‘Wat is maatschappelijke oriëntatie?'

Brochure ‘Wat is maatschappelijke oriëntatie?'
Wat zijn de doelstellingen van een cursus maatschappelijke oriëntatie? Wat leert een inburgeraar?

inburgering-thumb

Brochure 'Wat is inburgering?'
Hoe ziet een inburgeringstraject eruit?

inburgering-thumb

Brochure 'Hoe leer je Nederlands als tweede taal?'
Wat moet je doen als je Nederlands wil leren als tweede taal? Wat doet het Agentschap Integratie en Inburgering? Bij welke scholen en intiatieven kan je terecht?

Handleiding-taalstimulering

Handleiding 'Taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd'
Inspiratie voor lokale besturen die taalstimulerende activiteiten in hun gemeente willen opzetten. Op basis van een aantal Vlaamse integratiediensten formuleren we 12 handvaten voor de organisatie van een taalstimulerend initiatief: van doelstelling en doelgroepbepaling tot methodieken en het omgaan met de thuistaal.

nieuwsbrief-thumb

Nieuwsbrief integratie
Werken aan integratie, hoe doe je dat? Met deze nieuwsbrief inspireren we je met antwoorden op integratievragen en voorbeelden uit de praktijk.

Toegankelijk communiceren met anderstaligen

Communicatiewaaier: ‘Taaldrempels in hulp- en dienstverlening verkleinen’

Communicatiewaaier ‘Taaldrempels in hulp- en dienstverlening verkleinen’
Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie? Deze online tool geeft je een overzicht van alle mogelijkheden om taaldrempels te verkleinen.

ERK-berg: ‘Welk niveau Nederlands spreekt je cliënt?’

Infofiches ‘ERK-berg: Welk niveau Nederlands spreekt je cliënt?’
Hoe verloopt een traject Nederlands leren (NT2) binnen de verschillende scholen? Krijg inzicht in het taalniveau van je cliënt, zowel mondeling als schriftelijk.

Communiceren in het Nederlands met anderstaligen

Posters: 'Communiceren in het Nederlands met anderstaligen'
Download onze twee posters met tips voor mondelinge en schriftelijke taal.

Inspiratie

Website: 'Inspiratiedatabank Nederlands oefenen'
Blader door voorbeelden, goede praktijken en meer inspiratie om een kwaliteitsvolle oefenkans te organiseren.

Draaiboek ‘Week van de anderstalige klant’

Draaiboek ‘Week van de anderstalige klant’
Anderstaligen krijgen de kans hun Nederlands te oefenen in de winkel om de hoek. Winkeluitbaters kunnen tonen dat anderstaligen gerust in het Nederlands iets kunnen bestellen bij hen, ook al maken ze soms fouten. Voor anderstalige nieuwkomers in een gemeente is het bovendien vaak een eerste kennismaking met de buurtwinkels. Leer uit de ervaringen van vzw De Rand in samenwerking met Unizo.

Infofiche: ‘Sociaal tolken en vertalen: strookt dat met de taalwetgeving?’

Infofiche ‘Sociaal tolken en vertalen: strookt dat met de taalwetgeving?’
Wat zegt de taalwetgeving over sociaal tolken en vertalen? Veel organisaties zitten met vragen over de taal die ze mogen gebruiken in de communicatie met hun klanten. Mag ik wel een sociaal tolk inschakelen? Mag ik documenten laten vertalen? Deze infofiche zet alle regels op een rij.


Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Nieuwsbrief ‘Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht’

Folder ‘Voorstelling dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht’
Waar vind je onze diensten en wat kunnen ze voor je doen?

Nieuwsbrief ‘Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht’

Nieuwsbrief ‘Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht’
De digitale nieuwsbrief van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht.

website-vreemdelingenrecht

Website ‘Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht’
De website van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht (thematisch naslagwerk, databank rechtspraak, info over telefonische helpdesk,...).


Sociaal tolken en vertalen

rapport-aanvullend-aanbod-stv

Rapport 'Project aanvullend aanbod tolken'
Kunnen we naast onze gecertificeerde sociaal tolken een aanvullend aanbod van taalhulpen inzetten? En zo ja, hoe? Dat onderzochten we in samenwerking met enkele partners. De eerste resultaten kan je lezen in het eindrapport of in de samenvatting ervan. 

Poster 'Vaak gebruikte talen bij sociaal tolken en vertalen'
Een tabel met telkens de naam van de taal in de desbetreffende taal en de Nederlandse vertaling ervan.

 
Algemeen

Kwartaalcijfers over inburgering en Nederlands leren
Aantal nieuwe inburgeraars, inburgeringsattesten, inburgeringscontracten,...

Voorstellingsfolder van het Agentschap Integratie en Inburgering

Folder van het Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap in een notendop.

Brochure ‘Voel je thuis in Vlaanderen’

Brochure ‘Voel je thuis in Vlaanderen’
Meertalige brochure: wat is inburgering in Vlaanderen?

Brochure ‘Voel je thuis in Brussel’

Brochure ‘Voel je thuis in Brussel’
Meertalige brochure: wat is inburgering in Brussel?

Jaarverslag

Jaarverslagen van het Agentschap Integratie en Inburgering
Jaarverslag 2015  |  Jaarverslag 2016  |  Jaarverslag 2017  |  Jaarverslag 2018  |  Jaarverslag 2019  |  Jaarverslag 2020

Afsprakenkader NT2

Vlaams afsprakenkader NT2 en bijkomende afspraken voor het werkingsgebied van het AgII
De taakverdeling tussen de verschillende organisaties die bij het NT2-aanbod betrokken zijn, is beschreven in het afsprakenkader NT2. Voor het werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering zijn er bijkomende afspraken.

Logo drie lijnen negatief groene achtergrond voor web 300 square pixels

Voorstellingstekst en logo
Een tekst over ons voor op jouw website en ons logo in verschillende formaten.