Over ons

Home

Onze uitdaging

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) ontstond in 2015 als een fusie van verschillende diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zijn dat nog steeds onze voornaamste beleidsthema’s.

We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Dat vraagt inspanningen. Van iedereen.

De uitdagingen zijn groot. Denk maar aan de toenemende diversiteit in je gemeente, op de werkvloer, in scholen of de groeiende talendiversiteit.

Hoe ga je als lokaal bestuur, organisatie of burger daarmee om? En: hoe zorg je ervoor dat een persoon van buitenlandse herkomst zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en inzetten in Vlaanderen of Brussel?

We begeleiden je daarbij door te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod. Op maat en vertrekkend vanuit de praktijk.

Een divers aanbod

Integratie

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk. Zo maken we cijferanalyses, bieden we info over taalbeleid, helpen we de toegankelijkheid te verbeteren en geven we tips rond omgaan met diversiteit.

Inburgering

Daarnaast organiseren we de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Het programma bestaat onder andere uit een cursus over wonen en werken in België, en info over vrijetijdsbesteding.

Nederlands leren en oefenen

We geven zelf geen les, maar zoeken samen met de klant naar de cursus en de school die het best bij hem/haar passen. Ook ondersteunen we kansen om buiten de school Nederlands te oefenen. Ten slotte kan je bij ons een taaltest Nederlands afleggen.

Sociaal tolken en vertalen

Enerzijds kan je bij ons terecht voor een opleiding tot en erkenning als sociaal tolk. Anderzijds hebben we ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Juridische dienstverlening

Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij ons aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Dat doen we voornamelijk via een telefonische helpdesk, vormingen en publicaties.

Waar vind je ons?

Je kan bij ons terecht op een zeventigtal locaties (contactpunten en zetels) verspreid over zes regio's in Vlaanderen en Brussel. De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

We zijn niet actief in de steden Antwerpen (zie Atlas) en Gent (zie IN-Gent), en in Brussel neemt het Huis van het Nederlands Brussel de activiteiten op rond Nederlands leren en oefenen (zie onder).
Kaart regio's AgII

Zes regio's | Antwerpen | Brussel | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen |

Partners

Maken geen deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering: