Projectproep van ESF Vlaanderen rond proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

  • 14 juli 2020

oproep-megafoon.jpgDe Vlaamse overheid publiceerde een oproep voor proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Dat doet ze in het kader van de zogenaamde vierde pijler van het inburgeringsbeleid. Binnen die vierde pijler wordt er ingezet op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Dat gaat over een bijkomend traject van 40 uur. Dat kan via deelname aan een 'buddyproject', een kennismakingsstage, een toeleidingstraject naar vrijwilligerswerk of een alternatief.

De oproep voor proeftuinen richt zich op lokale besturen. Zij gaan de regie voeren over de vierde pijler en daarbij samenwerken met de agentschappen voor integratie en inburgering.