Seksuele voorlichting voor jongeren op VRT

  • 19 juli 2019
Masir Avenir

Net als volwassenen hebben jonge nieuwkomers allerlei vragen over het leven in Vlaanderen en Brussel. Wat zijn mijn toekomstmogelijkheden? Waar kan ik studeren? Wat doe ik tijdens mijn vrije tijd? Hoe gaan de mensen hier met elkaar om? Hoe leer ik leeftijdsgenoten kennen? Ze krijgen antwoord op deze en andere vragen tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie.

Naast de cursus maatschappelijke oriëntatie krijgen de jongeren persoonlijke begeleiding. De trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering verwijst hen door naar de juiste instanties, zoekt een oplossing voor de vragen van jongeren en spoort hen aan om stappen te zetten: schrijf je in voor een opleiding, zoek een studentenjob, doe mee aan vrijetijdsactiviteiten…

De lessen maatschappelijke oriëntatie zijn aangepast aan de leefwereld van jongeren. Zo krijgen ze ook een vorming rond seksuele voorlichting, in samenwerking met Pimento. Voor heel wat jongeren is het daten en aangaan van relaties immers niet vanzelfsprekend in de cultuur waar zij vandaan komen. Welke vragen hebben ze? De VRT ontdekte het tijdens een les in Brussel.