Dienstverlening tijdens de coronaperiode

 • 31 oktober 2020

Omwille van het coronavirus passen we onze dienstverlening voorlopig aan. Hou deze pagina in de gaten voor updates.

In navolging van het overlegcomité van 30 oktober verscherpen we onze maatregelen. Meer informatie vind je hieronder.

ContactpuntenHoofdzetelMaatschappelijke oriëntatieMeertalige infoNederlands lerenVormingenSociaal tolken en vertalenVreemdelingenrecht en internationaal familierechtSollicitatiesOpleidingen sociaal tolken

 

Contactpunten

We sluiten de deuren van onze contactpunten vanaf 2 november, minstens tot en met vrijdag 11 december. Onze activiteiten verlopen maximaal digitaal. We blijven dus steeds bereikbaar via telefoon en e-mail. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina

Vanaf maandag 16 november is het opnieuw mogelijk om NT2-screenings fysiek te organiseren. Ook cursisten maatschappelijke oriëntatie met weinig digitale vaardigheden bieden we dan opnieuw ondersteuning ter plaatse.

Eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode passen we onze dienstverlening aan. Alle diensten van het Agentschap Integratie en Inburgering zijn sowieso gesloten van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. Er zijn ook extra lokale sluitingsdagen. Meer info vind je in ons overzicht.

Hoofdzetel

De deuren van onze hoofdzetel (Tour & Taxis) zijn gesloten. Ook leveranciers kunnen dus niet meer binnen.

Maatschappelijke oriëntatie

We zetten in op digitale lessen maatschappelijke oriëntatie, afstandsleren en zelfstudie. De inburgeraars en anderstaligen blijven op de hoogte via hun leerkracht of trajectbegeleider.

Meertalige info over het coronavirus

We verzamelen meertalige basisinfo over het coronavirus: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. We vullen stelselmatig aan.

> www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info 

Nederlands leren

Onze partners (centra voor basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor volwassenonderwijs...) communiceren rechtstreeks met hun cursisten over hun maatregelen.

Vorming

Voor de organisatie van onze vormingen houden we steeds rekening met de laatste stand van zaken.

Updates vind je in onze vormingskalender op www.agii.be/vormingen.

Sociaal tolken en vertalen

Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen blijft operationeel. Voor dringende gesprekken kan je een afstandstolk inschakelen:

 • Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11. Hou er rekening mee dat de capaciteit van de tolkencentrale beperkt is en een stijgende vraag naar telefoontolken lange wachtrijen en/of technische storingen kan veroorzaken. We zoeken naar een oplossing.
 • Videotolk: Voorzieningen gevestigd in stad Antwerpen kunnen een beroep doen op het stedelijk Agentschap Atlas. Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent. Het Agentschap Integratie en Inburgering onderzoekt de mogelijkheid dit aanbod uit te breiden. Ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra kunnen aankloppen voor een videotolk bij de FOD Volksgezondheid.

We wegen steeds af of de vraag prioritair is in functie van zorgverlening. Op deze manier draagt het Agentschap ook een stukje bij aan de zorg voor kwetsbaren. Voor vragen kan je terecht op stv@integratie-inburgering.be of 02 701 79 20.

Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen tijdens de eindejaarsperiode

 • Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen is gesloten tijdens onze collectieve sluiting: van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
 • Van 21 tot en met 24 december 2020 is er een beperkte dienstverlening. Dan zal je de tolkentelefoon enkel kunnen bereiken voor opdrachten die plaatsvinden op die specifieke dagen.
 • Heb je een aanvraag of reservaties voor een tolk of een aanvraag voor een vertaling met uitvoering of oplevering in de periode van 21 december 2020 tot en met 6 januari 2021? Dan moet je die indienen ten laatste op 16 december 2020! Reeds aangevraagde tolkopdrachten kan je enkel online annuleren.

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

De juridische helpdesk blijft open:

 • Vragen over vreemdelingenrecht stel je op 02 701 75 55 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17 uur).
 • Vragen over internationaal familierecht stel je enkel per e-mail aan juridesk@integratie-inburgering.be.
 • Vragen over asielrecht kan je aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen stellen, enkel per e-mail aan info@vluchtelingenwerk.be.

Meer info: www.agii.be/juridische-helpdesk

> Lees ons overzicht van de impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen 

Sollicitaties

Update 31 oktober 2020: sollicitatiegesprekken doen we online via MS Teams.

Opleiding sociaal tolken

De activiteiten zijn gewijzigd. Alle deelnemers worden via e-mail op de hoogte gebracht. Vragen? Contacteer de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen.

 • De infosessies en instaptoetsen gaan online door.
 • De start van module 2 van de basisopleiding stellen we uit.

Meer info op onze opleidingskalender: www.agii.be/kalender