Hoe kan jij helpen bij Nederlands leren en oefenen?

  • 15 oktober 2020

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 zendt RINGtv een reeks korte reportages uit over Nederlands leren en oefenen. In 'Taalhelden' tonen inwoners van Vlaams-Brabant wat je kan doen om wie Nederlands leert te helpen. Met kleine inspanningen kan je een groot verschil maken.

Spreek mensen aan en stel hen op hun gemak

Stel je voor... Je verhuist naar een andere gemeente. Je kent de omgeving niet en je spreekt ook de taal nog niet (goed). Ergens 'nieuw' zijn voelt altijd een beetje onwennig. Stel deze mensen op hun gemak zodat ze zich sneller thuis voelen.

Stimuleer het Nederlands oefenen

  • Vraag of hij of zij Nederlands wil praten met jou. Vaak zijn anderstaligen op zoek naar een kans om te oefenen.
  • Een taal leer je het beste als je ze ook veel spreekt. Veel mensen die Nederlands leren, zoeken dus ook naar activiteiten, boeken, websites ... om hun Nederlands te oefenen. Verwijs hen door naar nederlandsoefenen.be. Daar vinden ze een handig overzicht. Check ook eens bij je lokaal bestuur of zij oefenkansen organiseren.
  • Wil je gesprekspartner een cursus Nederlands volgen? Verwijs hem of haar dan door naar onze consulenten. Wij geven zelf geen Nederlandse les, maar helpen bij het zoeken van de meest geschikte school of cursus.

Pas je taalgebruik aan

Er zijn tal van instrumenten met tips om je taalgebruik aan te passen. Enkele voorbeelden:

Wees geduldig

Besef dat je niet in één-twee-drie Nederlands kan leren. Dat maakt Pol Goossen duidelijk in dit filmpje:

Ga in dialoog met je gesprekspartner

Wat heeft hij of zij nodig? Waar kan en wil jij bij helpen? Door met elkaar in dialoog te gaan leer je veel!

Organiseer zelf een oefenkans

Wil je zelf een oefenkans organiseren? Je vindt heel veel inspiratie in de databank op nederlandsoefenen.be.
 

  


Dit is een project van het Agentschap Integratie en Inburgering i.s.m. RINGtv, vzw 'de Rand' en de provincie Vlaams-Brabant.