Privacy: uitwisseling van persoonsgegevens inburgering

Privacy

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt met een cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering. In de Kruispuntbank beheren we de persoonsgegevens van de inburgeraars. We wisselen die gegevens elektronisch uit met verschillende partners.

Met wie wisselen we persoonsgegevens uit?

 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
 • OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn).
  Zie ook: pdf bestandSamenwerkingsprocotol OCMW (1.07 MB)
 • VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
 • Organisaties die lessen Nederlands (NT2) aanbieden

We respecteren daarbij strikte privacyregels.

Wat zijn de privacyregels?

Wat zijn de privacyregels precies? Wat wisselen we uit met welke partner?
» Lees het gedetailleerde overzicht van machtigingen en protocollen

Waarom wisselen we die gegevens uit?

Om het profiel van onze klanten goed in beeld te brengen. Enkel zo kunnen we hen goed begeleiden: in hun inburgeringstraject, hun opleiding Nederlands of hun inschrijving in een school.

Welke gegevens beheren we zoal?

 • Adres- en andere contactgegevens
 • De educatieve loopbaan
 • Werkervaring en werksituatie
 • Familiegegevens
 • Socioculturele gegevens
 • De NT2-loopbaan
 • Het inburgeringstraject
 • De inschrijving in het leerplichtonderwijs (voor minderjarigen)
 • Eventuele OCMW- of RVA-uitkering
 • (Kandidaat-) Sociaal huurder of niet
 • Opleidingen bij VDAB